Frukostmöte
på Marknadsföreningen
i Malmö, MiM,
15 april 2011
 
 
 "Sökmotor-
optimering"

Så anpassar ni er webbsida och gör att den fungerar optimalt
- både så att kunderna blir nöjda och så att webbsidan kommer högre upp i en sökmotor som Google.
 
Niklas af Malmborg,
utbildad journalist med 24 års erfarenhet, berättade, och tog hjälp av många frågor från besökarna  (se fler bilder nedan).
  Niklas af Malmborg delar med sig av kunskaper, efter 15 års arbete med produktion av webbsidor.

Cirka 100 personer deltog i frukost och föredrag, denna fredagsmorgon.

 
MiM, Marknadsföreningen i Malmö, är en mötesplats för många som jobbar inom kommunikation / marknadsföring / media / utbildning / journalister mm.

 

Över 100 personer besökte detta frukostmöte, som också filmades.

 
Niklas af Malmborg
  inledde med att berätta om hur viktigt
det är att ha en genomtänkt "Title" på en webbsida.
Denna "Title" har stort inflytande på hur er webbsida
uppfattas - både av nya kunder och av Google -
och den påverkar också vilka besökare ni får !

SEO-råd: som förklarar vad en Title är, och hur den visas

SEO-råd: ni kan själva påverka er Title på webbsidan / hemsidan, sa Niklas af Malmborg.

Title-raden ska vara så tydlig som möjligt.
Det räcker inte att ni som avsändare uppfattar den som tydlig,
- den måste vara mycket tydlig för alla besökare på er webbsida.

Lägg gärna in något nyckelord (=sökord) först
i er title - och sedan ert företagsnamn sist
(se exemplet ovan med företaget "Systemtext").
 
Välj unika sid-titlar för varje enskild
undersida, som är så unika som möjligt
för varje undersida. Det lönar sig att
lägga ner lite mer arbete på att formulera
detta så genomtänkt som möjligt.
 
En kortare sid-titel ger mer kraft
åt varje enskilt ord. Ni bör prioritera hårt
vilka ord ni använder i varje sid-titel.

Men vilka ord är allra viktigast...?
 Ni bör alltid ha med den viktigaste sökfras
som ni tror att användare söker efter,
när de letar efter era tjänster / era produkter.
  

SEO-tips, från Niklas af Malmborg, hur en Title bör formuleras och hur nyckelord / sökord, till webbsidan, bör prioriteras

 
 
Niklas af Malmborg
  fortsatte med att berätta om värdet av att ha
en välformulerad och genomtänkt "Description" på en webbsida.
 
"First impressions last". Det är här, på dessa 20 ord (cirka), som den nya
kunden avgör om det är värt att klicka vidare till just er webbsida...!
En Description är viktig:  den avgör *vem* som besöker er webbsida.

Niklas af Malmborg berättar, och ger SEO-tips, till 100 kollegor / kommunikatörer, som alla jobbar med marknadsföring och professionell kommunikation

SEO-tips,  från Niklas af  Malmborg, som förklarar vad en description är.

Denna "Description" bör ha max 156 tecken (inklusive mellanrum).
Om ni formulerar den för lång finns det risk att sökmotorn
"klipper av" den, så att slutet på texten inte visas.
 
Lägg in olika description, på olika undersidor !

  

SEO-tips, konkreta råd - för att formulera en description på er webbsida / hemsida

 
Sammanfattning:
de viktigaste tipsen  från
Niklas af Malmborg: 

 
1/
Att anpassa/optimera er webbsida för Google, är till stor del
samma sak som att göra er webbsida bättre för era kunder.
Många av de förbättringar ni själva kan göra, för att kunderna ska
bli mer nöjda, bidrar ofta till att ni får högre placering i Google.
 
2/
Var inte rädd för att "bygga ut" er webbsida, med fler texter
som förklarar mer, och ger fler svar på kundernas frågor.
Mer innehåll, som är informationsrikt, unikt och
värdefullt för användarna, är positivt för er webbsida.
Det gynnar både era kunder - och er Google-placering.
 
3/
Om du är expert inom ert område - lägg gärna in en
ordlista, som tydligt förklarar alla era facktermer.
Om du gör detta, på ett bättre sätt än dina
konkurrenter, så kan du också visa för
kunderna att du är bäst...!
 
4 /
Formulera UNIKA texter, som ingen annan har.
Beskriv er verksamhet med era egna ord, och
använd en så tydlig beskrivning att ni skiljer ut er
och inte förväxlas med andra företag / konkurrenter.
  
Undvik "standardfraser" på er webbsida, undvik
otydliga formuleringar och flummiga fraser.
Undvik att använda texter som ni har
kopierat från andra webbsidor.
Det är absolut värt mödan att lägga
ner tid på att skapa eget innehåll
som gör er webbsida unik.


5/
Se till att det skapas många länkar från andra webbsidor
till er webbsida. Det betyder mycket för er placering
i Google. Ju mer relevanta dessa länkar är
desto bättre. Om ni t.ex. är medlemmar i ett
rikstäckande branschförbund, inom ert yrke,
så bör det finnas en länk från denna
"branschportal" till er webbsida.
Det är bra både för era kunder
och för er Google-placering !

 
6/
Ge alla bilder ALT-taggar, dvs en liten
"förklaring" till varje bild, som beskriver
den information som finns i bilden
och förklarar tydligt vad bilden innehåller.

 

Marie Cleréus, från MiMs styrelse, höll i utlottningen
och Linda Rydh, från MiM-kansliet, berättade
om kommande MiM-event.

 


  

Genom MiM, Malmö,  ges möjlighet att utveckla din kompetens inom marknadsförning och kommunikation, genom föredrag, utbildningar, frukostmöten, event mm.

  

    


MiM:s webbsida:     www.mim.m.se

 
Niklas af Malmborg


 


14684