Blommande magnolia - utanför Niklas kontor

 

Yrkesinriktning:
 
 

Utbildningar:
 
 
  1997-2018:  Niklas utvecklar genomtänkta kommunikationsstrategier åt små företag, producerar webbsidor, uppdaterar och kompletterar webbsidor, gör sökmotor-anpassningar (SEO), fotograferar, gör digital bildbehandling.
Fotograferar gärna och ofta digitalt, och skapar
informativa bilder.
Producerar
film digitalt.
 
 
1995-96:  Datalärare åt företag och universitet (se sep. beskrivning). Reklamskribent och - fotograf.
 
 
1992-94:  Arbetade som redigerings-lärare och konsult åt 10 olika dagstidningar i södra Sverige (fakta om orter, se sep. sida). Höll kurser med två olika inriktningar:

1/ grundläggande redigering, språklig texthantering, rubriksättning och nyhetsbedömning.
2/ layout och redigering på dator, DTP, dvs desktop publishing, främst i programmet Quark XPress på Mac OS-datorer.

 
 
1987-91:  Arbetade i produktion på dagstidningar och lokalradio. Fem lärorika år, provade på många olika slags informationsförmedling: som fotograf, redigerare, reporter och radioreporter. Arbetade det sista året främst som reklamskribent och -fotograf åt reklamtidningar. Niklas har numera (sedan 1994) upphört med all form av "granskande", journalistisk verksamhet.
  Journalistlinjen, en utbildning på Skurups Folkhögskola i Skåne, som då tog in 28 av över 500 sökande (gick den i slutet av 80-talet).
Se utbildningens webbsida.
 
Har läst på Lunds Universitet, främst statskunskap, nationalekonomi och geografi.

Gick kursen Global Publicering hos utbildningsföretaget LundaForum på Ideon i Lund (våren -97).
 
Började arbeta med "digitala anslagstavlor" (i programmet First Class) våren 1995, åt en av Danmarks största dagstidningar, POLITIKEN. Dessa digitala anslagstavlor var en föregångare till webbsidor på Internet. Detta var den första "utbildningen" i det nya yrket - att publicera information elektroniskt, med ett stort antal mottagare.
 

  Sedan 1997 är Niklas firma  www.afmalmborg.se  inriktad på produktion av webbsidor.

Motto nr 1:
"The Content is King"
(Det är innehållet som är härskare)

  Många konsulter, som producerar webbsidor, är alltför fokuserade på själva TEKNIKEN. Mycket tid läggs på den tekniska uformningen och mindre på själva budskapet/innehållet.

Hos  
www.afmalmborg.se  är vi framför allt inriktade på att producera webbsidor med genomtänkt innehåll, med förklarande texter och bilder som berättar.
Vi är både positiva och skeptiska till teknisk utveckling, det beror på syftet och sammanhanget.
 
Oftast är vi öppna för en sund utveckling:
Här använder vi gärna spännande tekniska funktioner. Det kan vara bildspel på webbsidorna, med roterande stillbilder, som ger besökaren en "rundvandring".
Det kan vara filmer, som illustrerar en händelse eller en ljud-upplevelse som en stillbild aldrig kan förmedla.
Det kan vara en webbshop, som gör det möjligt för besökaren att själv söka efter information / produkter och handla på webben. I nästa fall passar det utmärkt med ljud-filer på webbsidan.
 
Men dessa tekniska tillbehör får aldrig bli ett självändamål.
De ska vara 100 procent motiverade, både funktionsmässigt och kommersiellt. De ska dessutom vara enkla att använda, även för besökare som inte har den allra senaste versionen av program och hårdvara.
 
Om besökaren måste ladda hem nya versioner av olika tilläggs-program varje gång webbsidan besöks, så kan det göra att webbsidan förlorar besökare.
Om webb-producenten alltid använder snabbt bredband, och glömmer att vissa kunder ibland använder en långsammare uppkoppling, så kan resultatet bli förödande. Då kanske kunden tröttnar på att sitta och vänta på avancerade funktioner på webbsidan.
Detta är extra viktigt idag, 2018, när många använder mobilt Internet, som ofta är betydligt långsammare än fast anslutning.
 
 
Åtskilliga undersökningar har visat att ENKELHET och ANVÄNDARVÄNLIGHET är mycket viktiga. Det är lika viktigt idag, 2018, som det var 1999.

 


 
Länk-tips:
Se även  "
Regeringskansliets svarta lista över krångelord"
Den har många användbara tips för att förenkla och förtydliga skrivspråket.