Webbsida med tips - för att producera informativa och tydliga  texter

9 tips:
hur ni skriver
bra texter för
webbsidor / hemsidor


1/   Skriv med ett tydligt och enkelt språk, det funkar bäst.
Förklara alla facktermer. Alla läsare måste förstå.
Det räcker inte att du och dina kollegor förstår...
 


2/   Berätta det viktigaste först !
Det är bra att prioritera hårt och börja med det som du bedömer är viktigast.
Mottagaren kanske bara läser inledningen av din text. Då har du bara några få ord på dig att förklara - och få läsaren intresserad.
 
 

3/   Dela upp texten i korta stycken.
Om du har en text som är lång, med långa meningar och långa stycken, dela gärna upp den i mindre delar. Chansen att mottagaren orkar läsa texten blir större.
 
"Luft" i texten är viktigt.

En innehållsrik text, som är värdefull för läsaren, kan gärna vara längre än vad som får plats på skärmens yta. Om läsaren blir intresserad så fortsätter hon/han läsa och bläddrar nedåt på sidan.
  
  
4/   Undvik diffusa uttryck, slang, och lokala ord som inte alla förstår.
Du vill säkert bli förstådd av alla, "nå ut" till alla målgrupper, och få alla nya kunder att trivas på er webbsida. Eller hur ?!
 
Se till att du anpassar dig till deras språk, inte tvärtom.
Otydliga formuleringar kan skrämma bort läsare.
 
 

5/   Berätta varför er produkt är bra.
Då får läsaren olika argument och fakta, som gör att han/hon kan bli övertygad.
Du vet att er produkt är bra, men nya kunder vet ofta inte det.
 
Om du glömmer att ta fram de viktiga argumenten, och bara skriver att "vår produkt är bäst", så talar du till läsaren "uppifrån".
Det måste vara läsaren själv som drar slutsatsen att produkten är bra, inte du som producent/leverantör, eller hur ?!
 
Om du säljer en vara eller en tjänst som ger en besparing eller förbättring för kunden, så är det förbättringen som är nr. 1 och produkten du säljer som är nr. 2.
Tänk på detta när du skriver en rubrik till texten:  sätt gärna kundens behov / kundens vinst i centrum, inte dig som producent och din produkt.

 

6/   Publicera aldrig en text på er webbsida innan den är granskad av någon annan än skribenten.
Ta gärna hjälp av någon som finns utanför er organisation, som kan granska texten, en klok person som betraktar er verksamhet med "nya ögon".
 
Det är viktigt att texten är helt fri från stavfel.
 
Men
vem ska granska texten ?
Kanske finns den bästa "recensenten" i din sambo ? Eller din bästa vän, som vet lite om er verksamhet, men som kommer utifrån och som ger dig goda råd i all välmening.
Kanske en nöjd kund kan ge respons och idéer till vad texten ska fokusera på? Det är ju kunden som vet bäst hur det är att vara kund, inte du som producent/ägare till företaget, eller hur?!
Om du saknar en lämplig person - anlita en kommunikatör, som är van vid att skriva yrkesmässigt.
 

7/   Markera gärna viktiga ord med fet stil
 
Det underlättar för läsaren att förstå precis vad du menar.
Om läsaren har bråttom kan det bli lättare att uppfatta allt som är väsentligt, om de viktigaste orden har fet stil.
 

8/   Sökmotorer (som t.ex. Google) är viktiga !
Om ni anpassar era texter efter deras riktlinjer så kan ni lättare nå ut till olika målgrupper.
En bra text - sett ur sökmotorperspektiv - är ofta en
unik text.
Er verksamhet är ju unik, då måste texten om er verksamhet också vara unik.
 
Det är också viktigt att alla de viktiga nyckelorden förekommer lagom ofta i texterna, och på ett naturligt sätt.
Det finns regler och riktlinjer för vad som är lagom ofta.
 
 

9/   Innan ni börjar skriva texter till er webbsida - fundera en stund på vem som är mest lämplig för att skriva:
 
Om ert företag / er avdelning t.ex. har 10 anställda, och ni har en person som är ansvarig för avdelningen (som är "produktionschef"), då är denna person säkert mest insatt i allt som händer, han/hon känner bäst till företaget och er verksamhet.
Men:
Den person som är produktionschef är kanske inte bäst på att vara kommunikatör och att vara informationsansvarig...!
Det är lätt att bli "hemmablind" i sin egen verksamhet. Produktionschefen är ofta extremt kunnig, och kan därför ha svårt för att prioritera bland all information. En chef kanske har för mycket detaljkunskap för att kunna beskriva verksamheten på ett enkelt och kortfattat sätt, som passar bäst för nya kunder.
 
Ofta är det bättre att texterna skrivs av någon som finns "utanför verksamheten". Det är lättare att skriva med kund-perspektiv, om man inte är expert på er verksamhet, och ser allt med "nya ögon".
Ofta är det bra att någon utomstående skribent skriver och gör prioriteringar, och sedan går igenom texten med er ansvarige chef, som kontrollerar alla fakta, så att allt blir korrekt.
 
I många fall är det så här:
"Produktionschefen har kunskapen om verksamheten, men inte perspektivet utifrån."
  
 
Sammanfattning:
Era helt
nya kunder - som ni ska få, med hjälp av webbsidan - vet antagligen lite om er, eller så vet de ingenting.
Därför är det väldigt viktigt att texterna på webbsidan är anpassade för de nya kunderna, inte för er som har jobbat flera år inom företaget. 
Niklas af Malmborg, webb-redaktör Ring mig gärna, så kan jag berätta mer om hur jag jobbar, och vilka strategier som är viktiga !
 
Jag hjälper er gärna!/  Hälsningar
 
Niklas
af Malmborg

 
* 30 års erfarenhet som skribent / reporter / copywriter.
 
* Har undervisat på Lunds Universitet, Skurups Folkhögskola, och har hållit kurser i text-produktion / kommunikation / redigering mm. på 8 olika dagstidningar i södra Sverige.
 
* Under 2016-2017 var Niklas
president i Höörs Rotaryklubb.
 
Tel. 070 - 83 244 46
 

www.afmalmborg.se - Producerar webbsidor med genomtänkt innehåll

Niklas af Malmborg, webb-produktion, Malmö, Skåne, Sverige