Rotary Höör, flagga Annette Härstedt, hos Rotary Höör EGO-föredrag hos Rotary Christer, president i Rotary

Elisabet Londos

Frukter och bär, från Skogsträdgården Rotary Höör och Hörby, hade Oktoberfest tillsammans. Rotary 60-jubileum, 2016

Rotary Höör
_______________________________________________

Veckobrev, Rotary Höör, 2017 & 2016
 
Sammanfattning av flera olika Rotarymöten (se nedan)

Alla möten finns på klubbens webbsida
www.rotary.se/hoor

  

 Tulpaner, längs med de stora vägarna i Höör. Dessa blommor betyder mycket för turisters intryck av Höör.

4 april 2017, lunchmöte

Kommunens parker och gröna miljöer: Susanne Löfström, gatu- och parkchef inom Höörs kommun, berättade
 
Sammanfattning:
Susanne Löfström berättade om några av de satsningar som har gjorts under de senaste åren:
en halv miljon lökar har planterats ut, vilket har gett oss många färgstarka blommor, speciellt längs med de stora vägarna riksväg 23 och 13.

Lekplatser som är inspirerande och utmanande har blivit allt viktigare, och Höörs kommun satsar på lekplatser som är både roliga och säkra. Det finns totalt 17 olika kommunala lekplatser inom Höörs kommun.

- När vi invigde Tallbackens lekplats 2016 (som ligger vid Guldregnsgatan i Höör) så kom det 300 personer på invigningen, berättade Susanne Löfström.

Susanne Löfström berättade om satsningarna på lekplatser i Höör. 2016 invigdes Tallbackens lekplats.


  

 28 mars 2017, kvällsmöte

Höörs Farmartjänst: ett mångsidigt företag, som har vuxit och utvecklats sedan 90-talet. Gert Nilsson och Jonas Nilsson berättade
 
Sammanfattning:
Höörs Farmartjänst har ett brett utbud av tjänster: anlägger altaner, gör stenläggningar, klipper buskar, sköter trädgårdar, och gör även trädfällningar, takreparationer, asbestsanering och mycket mer.
 
För Höörs Farmartjänst är ingen kund för liten eller för stor (dock inom rimliga gränser). De har haft uppdrag åt Öresundsbron, innan den invigdes, jobbat med ett stort projekt åt ICAs huvudlager, och hjälper samtidigt många ägare till villor och mindre fastigheter. Numera är totalt cirka 50 personer engagerade, och har uppdrag åt Höörs Farmartjänst.

Vår medlem Gert Nilsson berättade, tillsammans med sonen Jonas (se bild).

Antal närvarande: 18 personer,
varav 13 medlemmar från vår klubb,
1 president från Rotary Hörby, Tommie Eriksson,
samt 4 gäster.

De har haft uppdrag både åt Øresundsbron, åt ICAs huvudlager, och åt många villaägare: Höörs Farmartjänst.

  


 21 mars 2017, lunchmöte


Hur kan området vid norra delen av Ringsjön, Ringsjöbandet,
användas för boende, företagande och rekreation?
Kommunens samhällsplanerare / kommunarkitekt berättade
om planerna. Lunchmöte 21 mars
 
Sammanfattning:
Höörs kommun har arbetat fram en plan för hur man bäst kan utnyttja Ringsjöbandet för både boende, företagande och rekreation. I planen har Höörs kommun även tagit hänsyn till bevarandet av den värdefulla naturen.

Karin Kallioniemi berättade:
Denna plan möjliggör 200 nya bostäder, 13 områden för natur och rekreation, utrymme för både företag, verksamheter och friluftsliv.

Området norr om Ringsjön, planer för nya bostäder, företag, verksamheter, naturområden mm. Karin Kallioniemi berättade, på Rotary Höör, 21/3 2017.

"Ringsjöbandet", alltså området från Ormanäs i väster till Jägersbo i öster.

  

  


 14 mars 2017, kvällsmöte


Hur förebygger vi och förhindrar psykisk ohälsa på en arbetsplats?
Arijola Delija, från Lund, gav en föreläsning med tips om hur en stark självkänsla kan förebygga psykisk ohälsa. Kvällsmöte 14 mars
 
Sammanfattning:
- Kunskap kan förebygga psykisk ohälsa.
Utifrån egna erfarenheter, samt samarbete med forskare på Stockholms universitet, har hon skapat en föreläsning som både visar på varningstecken och ger inspiration till bättre psykisk hälsa
.

Arijola har tidigare föreläst bland annat på Rotaryklubbar i Malmö, Simrishamn och Eslöv.

Antal närvarande: 18 personer
varav 10 medlemmar från vår klubb,
2 gästande rotarianer:
Catrin Heinestam, inkommande president i Rotary Eslöv-Sallerup,
samt Eva Ingvarsson, Rotary Alvesta, och ytterligare 6 gäster.

Hur psykisk ohälsa förebyggas på en arbetsplats? Arijola berättar, delvis utifrån egen erfarenhet.


  

 7 mars 2017

En resa till Nya Zeeland: Staffan Åkeby och Maggan Hedin-Åkeby berättade.
Lunchmöte 7 mars
 
Sammanfattning:
Staffan och Maggan hade precis kommit hem från denna långresa.
Vi fick se bilder från både val-safari, skådning av albatrosser, kivi-fåglar, samt kaskelotter och delfiner.

Antal närvarande: 23 personer
varav 18 medlemmar från vår klubb,
och 5 gäster.

En resa på Nya Zeeland, både norra och södra ön, 2017. Staffan Åkeby berättade, hos Rotary Höör.  

 17 januari 2017

Vi besökte miljard-projektet i Lund:
ESS, European Spallation Source, i norra delen av Lund
 
Sammanfattning:
Tack vare ett gott samarbete med "Lund International Rotary Club"
fick vi möjlighet att deltaga på detta besök.
European Spallation Source är en sameuropeisk forskningsanläggning (cirka 50 olika länder medverkar), som byggs utanför Lund. ESS kommer att användas inom en rad vetenskaper, som materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik.


  
________________________

  

 10 januari 2017, kvällsmöte

Nya tillbyggnader för cirka 30 miljoner ska byggas på Stiftsgården Åkersberg.
Två av cheferna på Stiftsgården berättade:
Pelle Sundelin, stiftsgårdschef, och Jens Malmhagen, driftschef
.

Jens Malmhagen, driftschef

 
Sammanfattning:

Stiftsgården Åkersberg kommer under 2017 att påbörja en tillbyggnad på ca 700 kvm. Namnet är inte helt beslutat, men i projektet används namnet "Sinnenas hus". Det blir olika pooler, bastu-utrymmen, samtalsrum och meditationsrum.
Det blir en satsning på cirka 30 miljoner.
 

________________________

Antal närvarande: 23 personer
varav 17 medlemmar från vår klubb,
Sven Lindén från Rotary Hörby, samt 5 gäster:
Maj Ahle, Isak Andersson, Franz Daiss, Christa Hedve, Johan Hårleman.

  

 17 december, lördag

Julgranshuggning,
där vår medlem Åke Larsson generöst ställde
upp med granar, från sin mark.

 
Sammanfattning:
(mer info kommer inom kort)
  
________________________

Antal närvarande: cirka 40 personer, inklusive respektive och barn.

Julgranshuggning hos Åke Larsson, december 2016
 

  

 29 november, lunchmöte

Lunchmöte med klubbsamråd.
Vi
skapade nya idéer till ämnen/föredrag, samt
diskuterade några funktioner på vår webbsida, mm.

 
Sammanfattning:

I vår Rotary-klubb finns det många idéer till nya ämnen för kommande föredrag. En lista med 10 olika ämnen skapades och antecknades under detta lunchmöte.
På vår webbsida www.rotary.se/hoor
finns dels kommande program (se startsidan, bläddra neråt), samt alla
genomförda program:  klicka på fliken "Kalender" och välj en månad, med blåa pilar.
 
På vår webbsida finns även "Presidentens sida", som lästes igenom, av alla deltagare på detta möte, och godkändes. Denna sida ger en sammanfattning av verksamheten i vår klubb, och betonar vikten av att vi samarbetar, vi hjälper varandra, och utökar våra nätverk.

  
________________________


Klubbärenden:
Vår medlem Erik Malmgren har avlidit. Han blev 96 år.
Arne Axelsson höll ett anförande, med en sammanfattning av Eriks betydelse för vår klubb.
"Erik var med och startade utbytet med den engelska Rotary-klubben i St Albans, på 70-talet."
Erik Malmgren var president i vår klubb 1965-66.
Begravningen äger rum fredagen den 16 december kl. 13.30 i Frihetens kapell, Åkersberg, Höör.
Efter begravningsakten inbjudes till minnesstund på Stiftsgården Åkersberg.

På detta lunchmöte hölls en tyst minut, då vi hedrade Erik Malmgren.

________________________

Antal närvarande: 12 medlemmar från vår klubb.

 

  

 22 november, kvällsmöte

Föredrag om "Medicon Village" i Lund, som har 1.500 arbetsplatser.
Anette Orheim, kommunikationschef på Medicon Village, berättade.

 
Sammanfattning:

Medicon Village, som invigdes för fem år sedan, erbjuder en unik tillväxtmiljö för bolag inom life science, som vill expandera och bli framgångsrika.
Anette Orheim, kommunikationschef, berättade om flera exempel där forskare och entreprenörer får helt nya möjligheter att träffas och utveckla både idéer och projekt.


 
________________________


Klubbärenden:
Rotary Höör har etablerat kontakt med en Rotaract-klubb i vårt distrikt: Malmö-Lund International Rotaract Club.

Vi fick besök av Emma Olson, från Malmö (bild till höger), som är funktionär i denna Rotaract-klubb, och till vardags student på SLU, Alnarp.
Emma höll ett litet föredrag och presenterade några av aktiviteterna i deras klubb.
Rotaract-klubbar fungerar som ett komplement till Rotary-klubbar, vänder sig till studenter och yrkesverksamma som är i åldern 18-35 år.
 
Läs mer om Rotaract (Wikipedia)
 

 
Antal närvarande:
21 personer, varav 14 Rotary-medlemmar: 12 från vår klubb,
samt Anette Orheim (Rotary Lund Ideon)
och Emma Olson (Malmö-Lund International Rotaract Club).
7 gäster: Ulla Axelsson, Maj Ahle, Christa Hedve, Isak Andersson, Magdalena Selander,
Camilla Hedberg och Catrin af Malmborg.

 

  

 15 november, lunchmöte

Vi fick besök av Lars Bjurström, som är distriktsguvernör i vårt
Rotary-distrikt.

Lars Bjurström, högste chef inom Rotary-distriktet, som även är medlem i Rotary Lund-Ideon.

 
Sammanfattning:

Lars Bjurström berättar, med stor entusiasm:
"Rotary är världens största yrkesnätverk, med 1.2 miljoner medlemmar.
Det ger enorma möjligheter till nya kunskaper, med alla föredrag, och att knyta nya kontakter."

3 viktiga funktioner inom en Rotary-klubb:  1/ göra klubben attraktiv genom yrkesnätverket och bra program,  2/ medlemsutveckling / föryngring,  samt 3/ lokala projekt - ofta med välgörenhet


Lars Bjurström tillträdde som Distriktsguvernör den 1 juli 2016.
Under detta året besöker han alla klubbar i vårt Rotary-distrikt, som heter 2390 (sydvästra Skåne).
Lars är medlem i Rotary Lund-Ideon.


 
________________________


Klubbärenden:
Vi godkände förslaget till nya stadgar, som har utarbetats, under lång tid, av Rolf Persson och KG Nordin.
Dessa stadgar har godkänts av medlemmarna vid två möten: 8 november och 15 november.
Detta förslag till nya stadgar skickades ut till våra medlemmar i maj 2016, en genomgång av stadgarna gjordes på ett lunchmöte 6 september 2016.

 
Antal närvarande:
18 Rotary-medlemmar,
varav 16 från vår klubb, samt Britt-Marie Bengtsson (Rotary Hörby, samt AG)
och Lars Bjurström,
samt två gäster: Per-Anders Josenby och Anders Åkesson.

 

  


 8 november, kvällsmöte

"Våra svenska vänner startade en skola i Kenya."
Läraren Eva-Marie Håkansson berättade. 
Sammanfattning:

Eva-Marie, som är lärare, och hennes man Georg, som är snickare, tillbringade 9 veckor i Loki, i den varmaste och fattigaste delen av Kenya.
- Vi arbetade tillsammans med Birgitta och Kea Arnlund, som har startat en fantastisk skola i Loki, och även bedriver ett fint kvinnoarbete där.

 
________________________


Övriga ärenden:
Vi godkände förslaget till nya stadgar, som har utarbetats, under lång tid, av Rolf Persson och KG Nordin.
(Dessa ska godkännas vid två möten: 8 november och 15 november)

 
Antal närvarande:
20 personer. 14 medlemmar i vår klubb,
samt 6 gäster: Eva Iding, Maj Ahle, Christa Hedve,
Margareta Hedin Åkeby, Jacob Stjerndahl, Eva-Marie Håkansson.

 

  

27 oktober, kvällsmöte

Oktoberfest med levande musik: orkestern Höörblåset spelade.
Tillsammans med Rotary Hörby.
Plats: Kulturhuset Anders i Höör.

Orkestern Höörblåset, under ledning av dirigenten Carl-Magnus Jönsson
 
Sammanfattning:

Oktoberfest som arrangerades tillsammans med Rotary Hörby,
och orkestern Höörblåset, under ledning av Carl-Magnus Jönsson.
Denna gång var det italienskt tema: en italiensk buffe med 10 olika små rätter.
Vår musikskole-rektor Håkan Carlsson, som sjunger och leder allsång i orkestern, hade producerat en rad olika nya arrangemang på italienska sånger, dagen till ära.

 
 
Antal närvarande: cirka 35 personer.

Applåder, och varma tack, till orkestern Höörblåset.
 

  


 18 oktober, lunchmöte

Föredrag om vinodlare i Sverige: vår medlem Bertil Pålsson berättade.

 
Sammanfattning:

Det finns många vinodlingar i Skåne, totalt 40 olika.
Många av dessa finns i Bjärebygden, i trakten av Arild, samt på Österlen.
En vingård utanför Simrishamn, Skillinge vingård, har vunnit pris för sitt vin "Domän Sånana Claré 2009", som vann guld i klassen Gårdsvin, i SM i Mathantverk på Stockholmsmässan 2011.
 
________________________


Klubbärenden:
Vår medlem Karl-Erik Nilsson har avlidit, efter en längre tids sjukdom.
På detta lunchmöte hölls en tyst minut, då vi hedrade Karl-Erik.
Presidenten höll ett kort anförande, med några tacksamma ord över Karl-Eriks insatser för vår klubb.
Begravning hålls i Höörs kyrka fredag 4 november kl. 13.30, med minnesstund därefter på Höörs Gästis.
 
Övriga ärenden:
Vår medlem Camilla Kehlmeier, marknadschef på Skånes Djurpark,
berättade, på detta möte, att Mercedes ska förlägga
sin release av en ny serie bilar till Skånes Djurpark.
- Det blir ännu ett sätt att använda djurparken på ett nytt sätt, berättade Camilla.

 
Antal närvarande:
20 personer. 15 medlemmar i vår klubb,
samt 5 gäster: Birgitta Trobäck, Maj Ahle,
Anne Olsson, Lena Pålsson
samt Sven Lindén från Hörby Rotaryklubb.

 

  

Guidad rundvandring, under ledning av ägaren Anders, på Fulltofta ölbrygeri


 27 september, kvällsmöte

Företagsbesök på ett bryggeri utanför Höör: Fulltofta ölbryggeri.

 
Sammanfattning:

När storken kommer så föds ju något nytt, har vi lärt oss... :-)
I den stork-täta byn Fulltofta har det även fötts ett ölbryggeri.
Fulltofta ölbryggeri levererar till Systembolagen i Höör, Hörby och Eslöv, samt till en rad utvalda krogar i området.
 
Vi fick en guidad tur av ägarna Agneta och Anders,
som har utvecklat detta företag sedan 2014.
De levererar fem olika ölsorter, (se bild)
varav tre säljs på Systembolaget i Höör.

Läs mer om Fulltofta Ölbryggeri

 

 

  

 

Anna Blinkowski guidar.


 13 september, kvällsmöte

Nattvandring, i fullmånens sken, på Skånes Djurpark:
en kväll med sommarvärme, vindstilla, brunst-vrålande hjortar,
och 2 engagerade guider, som tog oss med bland djurlivets nattliga hemligheter.

 
Sammanfattning:

Klubbens president inledde med att tacka personalen på Skånes Djurpark,
som gör ett enastående jobb, både med att utveckla parkens aktiviteter och
med att förbättra kundbemötandet. Han presenterade 5 av de ansvariga på Skånes Djurpark,
varav 3 var med på detta kvällsevent.
 
Anna Blinkowski, zoologisk chef på Skånes Djurpark, bjöd på en guidad tur,
tillsammans med Espen Jensen, som är fladdermus-expert.
  
Anna guidade oss till hägnet med kronhjort, där vrål och bröl hördes,
som spred sig över hela djurparken.

Uppe vid rovfågels-platsen kunde vi se flera fladdermöss, när de flög, och fångade insekter,
mygg mm, i skymningen.
Espen Jensen berättade om fladdermössens parning, på hösten,
och visade pedagogiska exempel på hur fladdermössen "dansar", i luften, för att locka till sig en partner.

 

  

 
6 september, lunchmöte

Klubbsamråd, om förslag till nya stadgar. Lunchmöte 6/9

Genomgång och presentation av förslag till nya stadgar.
Detta förslag, till nya stadgar, skickades ut till alla medlemmar 19 maj 2016, via e-post.
 
Efter att medlemmarna hade fått drygt 3 månader av betänketid, gavs möjlighet
för alla närvarande medlemmar att ge sina synpunkter, på detta klubbsamråd.

Programansvariga: Rolf Persson och K-G Nordin

Antal närvarande: 13 medlemmar.
 

  


 
23 augusti, kvällsmöte


Föredrag om Höörs Jazz: rikskänd jazzklubb som har arrangerat 370 konserter.
Jazzklubben fyller 30 år under hösten 2016.
Bengt Larsson, sekreterare i Höörs Jazz, berättade om 30 år av musikupplevelser.

 
Sammanfattning:
 
Bengt Larsson
berättade om några av de stora artister som har gett konserter hos Höörs Jazz genom åren (se bild från föredraget).

 

Bengt berättade också om samarbetet med Höörs Musikskola. På många av jazzklubbens konserter får musikskoleelever framträda som förband - oavsett om det är orkestrar eller körer (se bild med en sånggrupp).

 

Senare i höst, 14-15 oktober, firar Höörs jazz 30-års-jubileum. Då blir det konserter på Kulturhuset Anders, med bland annat munspels-musikern Filip Jers.

Filip Jers är uppvuxen i Höör, och har gett konserter i över 25 olika länder.
Se ett exempel, med en film, när Filip Jers framträder hos Höörs Jazz.

 

Antal närvarande:
21 personer.
14 medlemmar,
samt 7 gäster.

 

 

 

 

 

  


 28 juni, kvällsmöte

Skifte av president i Rotary Höör: Christer Lidheimer lämnade över ordförandeskapet till Niklas af Malmborg.

 
Sammanfattning:
Christer Lidheimer
avtackades efter ett framgångsrikt år (juli 2015 - juni 2016),
Christer fick extra uppskattning för sin goda samarbetsförmåga, smidighet, samt öppenhet för förändringar och nya idéer.
Under det gångna året har Rotary Höör tagit in 8 nya medlemmar.
Av klubbens olika kommittéer riktades ett speciellt tack till St-Albans-kommittéen, som i år genomförde ett mycket uppskatt program, när den engelska Rotary-klubben i St Albans besökte Höör.
 
Nye presidenten Niklas af Malmborg berättade att den nya styrelsen har sitt första sammanträde sista helgen i augusti, därefter meddelas mer om inriktningen för det kommande året.
 
Niklas af Malmborg är tvåbarns-far och har en bakgrund som scoutledare i Höörs scoutkår, och yrkesmässigt en inriktning som kommunikatör, webb-redaktör och filmproducent.
Niklas höll sitt första föredrag hos Rotary Höör 1996.
 

  

rovfågels-expert från Skånes Djurpark, föredrag hos Rotary Höör 21/6 2016

 21 juni, lunchmöte

 En rovfågels-expert från Skånes Djurpark berättade, Erik Nilsson.
 Även intagning av en ny medlem.

 
Sammanfattning:
Erik Nilsson
berättade om några av våra vanligaste rovfåglar:
Kungsörn, duvhök, Röd glada (den som ofta syns inne i Höör), ormvråk, tornfalk, samt även berguv.
Varje dag, nu under högsäsong, har Skånes Djurpark en rovfågelshow (ofta kl. 14).
 

Klubbärenden:
Intagning av en ny medlem, Camilla Kehlmeier, som är marknadschef på Skånes Djurpark.
Camilla har under året varit föredragshållare på 3 olika Rotary-klubbar, en i Malmö,
ett föredrag hos Rotary Hörby, samt hos oss på ett lunchmöte 1 mars 2016 (se nedan).
 
     

Antal närvarande: 17 personer.
14 medlemmar, samt 3 gäster: Ulla Axelsson,
Åke Palm samt Erik Nilsson.
  

  

 

Föredrag om jordgubbsodling, Rotary Höör

 31 maj, lunchmöte

 "Så gör vi för att odla fram de bästa jordgubbarna"
 Anna Johansson och Torbjörn Johansson från Västernäs handelsträdgård
 berättade.

 
Sammanfattning:
Anna och Torbjörn
odlar tre olika sorters jordgubbar, som avlöser varandra under sommaren.
De avslöjade ett knep: om det blir flera minusgrader på natten, på våren, så riskerar de nyplanterade jordgubbs-plantorna att dö av frostskador, om det på sen-natten faller till cirka 4-5 minus. Då bevattnas plantorna med ett flöde av vatten, så att det vatten som lägger sig ovanpå plantorna fryser till is, och då klarar sig ofta plantorna från frostskador.
 

Klubbärenden: ----

Antal närvarande: 14 personer.
10 medlemmar, samt 4 gäster: Maj Ahle, Maria Stjerndahl,
Anna Johansson, Torbjörn Johansson.   

T.F. President: K-G Nordin

  

 

Espen Jensen berättade om firandet av 17 maj, hos Rotary Höör

 17 maj, lunchmöte

 Om 17 maj-firandet i Norge, föredrag av Espen Jensen.

 
Sammanfattning:
Espen Jensen
, en av ägarna till Incendi Glasblåseri, i Höör,
är norrman och har bott många år i Höör.
Han berättade om den historiska bakgrunden, och om dagens firande av 17 maj, både i Norge och i många andra länder.  

Klubbärenden:
Ett större arbete pågår med att revidera och förnya stadgarna för vår Rotary-klubb, detta arbete leds av Rolf Persson. Mer info kommer på kommande möten.
Vår programansvarige tipsade om kvällsmötet nästa tisdag, 24 maj, då vi har en föreläsare som berättar mer om Rotarys möjligheter, om Rotary som yrkesnätverk och samhällspåverkande organisation. Detta rekommenderas varmt, föreläsare 24/5 är vår AG Jessica Håkansson

Totalt 23 deltagare, varav 5 var gäster, 18 Rotary-medlemmar
     

Antal närvarande: 23 personer (inga stolar lediga... :-)
18 medlemmar, samt 5 gäster: Christina Pehrson,
Camilla Kehlmeier, Bo Lindgren, Ulrich Jannert,
samt 1 rotarian från Rotary Bjuv: Christina Vigre Lundius.
  
T.F. President: Rolf Persson

  

Marie Lärka Stjernström höll EGO-föredrag. Marie är kontorschef på Handelsbanken i Höör.

 10 maj, kvällsmöte

 Vår medlem Marie Lärka Stjernström höll EGO-föredrag.

 
Sammanfattning:
Marie Lärka Stjernström
  är kontorschef på Handelsbanken i Höör.

Klubbärenden:
Presidenten Christer Lidheimer tackade alla medverkande, för lyckade arrangemang kring den senaste helgen, 4-8 maj, när vi har tagit emot våra Rotary-vänner från St. Albans-klubben i England. Många av Englands-gästerna uttrycker att detta har varit det bästa Sverige-besöket någonsin.
     

Antal närvarande: 17 personer
16 medlemmar, samt 1 gäst: Maj Ahle.
  

  

 

Hilda K. berättar, hos Rotary Höör, 19/4, om vandringsleder

 19 april, lunchmöte

 Föredrag om vandringsleder i trakten av Höör,  
 Hilda Knafve.

 
Sammanfattning:
Hilda Knafve berättade om de stora satsningar, som har gjorts, på vandringsleder inom Höörs kommun.
Hon berättade också om det europeiska vandringsevenemang, som lockar vandrare från hela Europa till Höör, i september 2016: Eurorando.
Hilda är Kultur- och Fritidsstrateg på Höörs kommun.
 

Hilda tipsar: länkar med vandringsleder
     

Antal närvarande: 15 medlemmar
samt 2 gäster: Britten Jönsson och Hilda Knafve.
President: Christer Lidheimer
 

  

Piano-afton hos Rotary Höör, med Håkan Carlsson

12 april, kvällsmöte

Piano-afton 12/4: "I glömda mästares sällskap", Håkan Carlsson berättade om
- och spelade musik av - den brittiske pianisten Billy Mayerl.

 
Sammanfattning:
Vår musikskole-rektor Håkan Carlsson gav oss en introduktion till Billy Mayerl (1902 - 1959).
 
Mayerl komponerade över 300 pianostycken, och startade en ny grupp med musikskolor, "School of Syncopation", som på 1930-talet hade över 100 anställda och 30.000 studenter.
 
     

Antal närvarande 26 personer,
18 medlemmar samt 8 gäster:
Eva Ingvarsson, Ulla Axelsson, Ulla-Britt Ewers-Lidheimer, Christa Hedve, Gitt Reuter, Åke Palm, Helen Lindén, samt Sven Lindén.
President: Christer Lidheimer

Piano-afton, Kapellet vid Stiftsgården Åkersberg
 

  

 

EGO-föredrag hos Rotary

 15 mars, lunchmöte

EGO-föredrag EGO-föredrag med
 Ann-Sofie Bredahl,  fastighetsmäklare.

 
Sammanfattning:
Ann-Sofie Bredahl är uppvuxen i Höllviken, har även bott i Malmö, och bor i Höör sedan 2009.
 
 


Alla medlemmar i Rotary Höör Klubbärenden:

Vi ska trycka en ny Matrikel, för Rotary-klubben
(den lilla i fickformat).
Den gamla matrikeln är från våren 2014.
Jan Malmström ansvarar för att producera denna, med layout, texter, tryckning mm.
 
Kontakta vår IT-ansvarige Niklas (tel. 070 - 83 244 46)
snarast, om du:
 
* har bytt telefon-nummer, adress eller något annat
* önskar få ett nytt foto, i den nya matrikeln.____
 

     

Antal närvarande: 16 medlemmar
President: Christer Lidheimer
 

  

Kvällsmöte, Rotary

8 mars, kvällsmöte

Journalisten och politiske redaktören Peter J. Olsson berättade. Kvällsmöte 8/3


 
Sammanfattning:
Peter J. Olsson berättade om de stora förändringar som skett inom dagspressen, och den svenska mediabranschen, från slutet av 80-talet fram till idag. Peter har, under många år, tjänstgjort inom Kvällsposten, bland annat som ledarskribent.

Klubbärenden:

1. Önskemål finns om att medlemmar i Rotary skulle kunna nyttja sitt yrkesnätverk för att kunna ta emot några flyktingar. Detta för att flyktingar på så sätt kan få en arbetsplatsintroduktion / praktik!
Den person som har mest information om flyktingarna är Eta Christensson.
Hon har intervjuat många av flyktingarna i Höör och vet mer om deras utbildningar.
Hennes mail:   eta@vinterljus.com

2.  Språkcafé är ett annat kapitel som Rotary-medlemmar skulle kunna hjälpa till med.
Det arrangeras på biblioteket i Höör, månd, onsd och fredag 13.00-14.00
Tillsammanscafet är på Betelkyrkan varje tisdag 19.00-21.00.
Dit kommer många asylsökande, som gärna vill träna sin svenska.

3. Det meddelades att styrelsen beslutat om att intagning av nya medlemmar i framtiden ska ske två gånger per år: vid ett möte i augusti samt vid ett möte i januari.
Som komplement till detta sker även en intagning innan sommaren 2016.

4. Håkan B Carlsson meddelade att planeringen inför klubbens utbyte med Rotary-vänklubben i England pågår för fullt. Engelsmännen kommer att besöka oss 4-8 maj. Program för besöket kommer att sändas ut inom kort!
 
5. Klubben har erhållit ett tackbrev från Rotarys U fond för insättning av 1000 kr till fonden.
Detta var en gåva från Hörby Rotaryklubb i samband med Höör Rotaryklubbs 60-årsjubileum.

____
     

Antal närvarande: 20 personer
varav 18 medlemmar i Rotary Höör, 2 gäster: Maj Ahle och
Föredragshållaren Peter (medlem i Rotary Malmö-Slottsstaden).

President: Christer Lidheimer
Programansvarig: Anna Palm
 

  

Rotary-föredrag om Skånes Djurpark

1 mars, lunchmöte

Världens första och enda "Fåret Shaun-land" står klart i Skånes Djurpark i juni 2016. Camilla Kehlmeier, marknadschef och ambassadör för Skånes Djurpark, berättade mer, tillsammans med zoolog Carl Bratt. Lunchmöte 1 mars.

Camilla berättar, hos Rotary


 
Sammanfattning:
I ett ”Fåret Shaun-land” kommer både barn och vuxna att få träda in i en värld som de känner igen - från TV-serien och filmen. Här kan alla se, känna, lukta och till och med känna smaken av Fåret Shauns värld.
 
Det som idag bara kan ses på film och TV kommer besökarna att uppleva i en helt egen värld, uppbyggd kring historien och karaktärerna. Detta nya ”Fåret Shaun-land” invigs 18 juni 2016.
   

Klubbärenden:  En adress cirkulerades för underskrifter och gratulation till 40-årsjubileet i vår engelska utbytesklubb i St Albans (till detta jubileum åker totalt 4 personer från Höör, 3 medlemmar och 1 respektive). Detta blad, med underskrifter, monteras sedan in i ett kollage, som innehåller bilder från Höör-klubbens verksamhet under det senaste året.
 

Antal närvarande: 30 personer, varav 20 Rotary-medlemmar
och 10 gäster.

Vikarierande president:
Pehr-Ove Pehrson
 

  

Kvällsmöte hos Rotary om HLR

23 februari, kvällsmöte

Hjärtstartare och HLR. Vi fick besök av Johan Månsson Christell, som har stort engagemang i HLR.
Kvällsmöte 23 feb.
(Johans kollega,
Katharina Lindoff
, hade tyvärr blivit sjuk, och kunde inte medverka, men hon fick tillfälle att berätta om en dramatisk händelse, i ett filmklipp / TV-intervju i TV4, som spelades upp)

 
HLR-övning, RotarySammanfattning:
Johan berättade med stort engagemang, om HLR och om hjärtstartare.
Han har startat ett företag, First Aid Medical, som ger kurser mm, tillsammans med Katharina Lindoff, som är sjuksköterska och vårdlärare.

Se ett reportage / en film om Johans initiativ (Aftonbladet.se)

Se hela Johans presentation,
(alla skärmbilder, som en PDF)

Se Facebook-sidan för deras företag: First Aid Medical
 

Klubbärenden: ____
 
    

Antal närvarande: 13 personer (mitt i sportlovsveckan)
varav 11 medlemmar i Rotary Höör, 2 gäster:
Maj Ahle och Johan Månsson Christell.

Vikarierande president:
Rolf Persson  

 

  

16 februari, lunchmöte med Rotary

 
Rotary-föredrag om biblioteket Nya idéer kring utveckling av Höörs Bibliotek. Bibliotekschefen Elisabeth Hallberg berättade.
Lunchmöte 16/2
  
Sammanfattning:
Elisabeth Hallberg berättade om några utmaningar som möter biblioteken och några av de "vägval" som de står inför.
 
Med entusiasm och stor sakkunskap redogjorde Hallberg för den bibliotekslag som utgör grund för hela verksamheten samt för de ambitioner som våra bibliotek i Höör har, för att nå fram till de medborgare som aldrig själva tar kontakt med ett bibliotek. Helt nya grepp måste tas när den tryckta skriften mer och mer ersätts av digitala medier.

 

Klubbärenden: 
Grattis till jubilarer
Två olika adresser cirkulerades, för underskrifter, och för hedrande av två av klubbens jubilarer.

En adress cirkulerades för gratulation till 40-årsjubileet i vår engelska utbytesklubb i St Albans (till detta jubileum åker totalt 4 personer från Höör, 3 medlemmar och 1 respektive).

    

Antal närvarande: 15 personer
varav 12 medlemmar i Rotary Höör, 3 gäster: Maj Ahle, Bo Lindgren och Elisabeth Hallberg.

Vikarierande president:
Staffan Åkeby
 
 
 
 

 

 

  

 
9 februari, kvällsmöte med Rotary


 
Rotary-kväll om integration Gull-Britt Persson, Integrationskoordinator, berättade om sitt arbete med flyktingar i Höörs kommun.
Hur ordnar vi praktikplatser till flyktingar? Vad kan vi göra som Rotarymedlemmar / företagare / medborgare?
Eta Christensson, från nätverket "Tillsammans Höör", berättade om språkstöd till flyktingar, satsningar på värdfamiljer, och vilka kompetenser / yrken som finns bland asylsökande.

 
Sammanfattning:
De båda föredragshållarna berättade om det omfattande arbete som kommunen och frivillig-organisationerna gör i Höörs kommun för asylsökande migranter.

Höör fungerar därför som ett föredöme för många andra kommuner. En vanlig kommentar, från de statliga myndigheterna är: "Vi känner inte till någon annan kommun, av den här storleken, som har så stort engagemang bland invånarna för att hjälpa asylsökande och agera som värdfamiljer"
 

Klubbärenden:
 
Rapporter från klubbmöten
kommer åter att delges medlemmarna
i form av kortfattade veckobrev som läggs ut på webben (alltså den webbsida du ser nu).
Denna nya sida är lätt att hitta, på vår webbsida
www.rotary.se/hoor

Jubileum, England, i mars:
Tre av klubbens medlemmar har anmält sig till att närvara vid det 40-års
jubiléum, som arrangeras av vår vänklubb i St Albans, lördagen den 5 mars.
Vår klubb kommer att överlämna gåva till den jubilerande klubben.

Redovisning
av innehåll, 4338:-, i ”Grisen” och fördelning av pengarna redovisades.

Klubbstadgar:
Arbetet med att förnya klubbstadgarna pågår. Rolf Persson sköter detta uppdrag.
    

Antal närvarande: 25 personer
varav 14 medlemmar i Rotary Höör, 2 gäster från Rotary Falsterbo-Vellinge:
Lennart Serder och Rolf Axel Nordström,
samt ytterligare 9 gäster:
Agneta Aspegren, Ulla Axelsson, Eta Christensson, Christa Hedve,
Bo Herrström, Kerstin Herrström, Bo Lindgren, Linnea Nyman, Gull-Britt Persson.

Vinlotteriet: Åke Larsson tog hem dagens pris

Vikarierande president:
K-G Nordin

 

  

 

26 januari, kvällsmöte med Rotary

 
"Minnenas Afton" 26 jan:
Flera medlemmar, både äldre och yngre, delade med sig av många minnen från Rotary-klubbens historia. Det blev en "uppvärmning" inför 60-års-jubileumsfesten 30 januari.

 
Sammanfattning:
Med bara några dagar kvar till den stora jubileumsfesten, så blev detta en upptakt till firandet:
 
KG Nordin hade letat i sitt arkiv med bilder, och hittat en skatt med bilder från tidigare utbyte med St-Albans-klubben. Vi fick se bilder från 2001, med bilder från "punting" i Cambridge, bilder från 2006 med fest i Åke Larssons lada, och bilder från besöket i England 2013.
Bertil Pålsson bidrog med att visa bilder från riktigt tidiga besök, när Englands-klubben var i Höör i slutet av 70-talet (se bildspel här nedan).
Från maj 2015 fick vi se ett bildspel, med bilder från England, se detta bildspel.

Lars Munther, som har ett gediget arkiv från klubbens historia, hade tagit med sig en rad olika jubileums-skrifter, och bidrog också med ett sång-nummer, med en text som skrevs till en golftävling.
   

Antal närvarande: 19 personer
(varav 15 medlemmar i Höör, 4 gäster:
Ulla Axelsson, Christina Pehrson, Birgitta Trobäck, Bo Lindgren)

Vikarierande president:
Pehr-Ove Pehrson

 

  

 

19 januari, lunchmöte hos Rotary

 
ROLF ENGLESSON BERÄTTADE. HAN ÄR MILJÖ- OCH BYGGMYNDIGHETSCHEF I HÖÖRS KOMMUN.

 
Sammanfattning:
Rolf Englesson
berättade om en rad olika kategorier av ärenden, som hanteras av Miljö- och Byggmyndigheten.
Han berättade också lite om bakgrunden och den lagstiftning som styr deras arbete, med bygglovshantering, och detaljplaner för olika områden.
 

Antal närvarande: 18 personer
(varav 16 medlemmar i Höör, 2 gästande Rotarianer:
Annika Sällvik, Burlöv-Karstorp RK, Anders Johansson, Svalöv RK)

Vikarierande president:
Rolf Persson
 
 

  

12 januari, kvällsmöte hos Rotary

 
IDROTTSFÖRENINGEN I HÖÖR SOM HAR 400 UNGDOMAR !
"VAD HÄNDER I H65 HÖÖRS HANDBOLLSKLUBB?"
LASSE EKLÖV, NY MARKNADSCHEF FÖR H65, BERÄTTAR.

 
Sammanfattning:
Lasse Eklöv
, bosatt i Lund, är nyanställd marknadschef för handbollsklubben H65.
Han bjöd på många berättelser från handbollsklubbens verksamhet, och fick också hjälp av vår medlem Camilla Axelsson som har stort engagemang i handbollen. 

Antal närvarande: 16 personer
(varav 15 medlemmar i Höör, 1 gäst: Lasse Eklöv)
 

  


 
Lördag 19 december 2015, julgranshuggning med Rotary

 
JULGRANSHUGGNING LÖRDAG 19 DEC. HOS ÅKE LARSSON.
SAMLING KL. 11.

 
Sammanfattning:

Ett mycket välbesökt möte, ca 35 personer, med julgranshuggning, där Åke Larsson och Gitt Reuter generöst skänkte överskottet till St-Albans-besöket i maj 2016.
 
Tomten dök upp, körande med häst och vagn…
…och märkligt nog så talade tomten finlandssvenska hela tiden… :-)
 
Vinnare i tävlingen, (mest unika / fulaste julgran), blev Arne Axelsson,
vars gran innebar en biologisk sensation: en gran som redan var utrustad med julgransfot när den höggs… :-)

Eller som Sven Nilsson sa, spontant:
"...vem kan bräcka detta, nästa år...?"
  
Alla blev mycket välförsedda med ärtsoppa, pannkakor, och godispåsar till barnen.

Antal närvarande: ca 35 personer

  

 

Lördag 8 december 2015, kvällsmöte med Rotary

 
VI BESÖKTE MUSIKAFFÄREN SOM HAR 1.000 KVADRATMETER MED INSTRUMENT: ELMELID MUSIK I HÖÖR.
 
ÄVEN INTAGNING AV TVÅ NYA MEDLEMMAR.

 
Sammanfattning:

Vi träffades först på på Olofssons Plåt, där en buffé stod uppdukad.
Start från kl. 18.00 på Olofssons Plåt (Portvägen 11).

Bakom en tomtedräkt stod en maskerad medlem och spelade julsånger på en stålsträngad gitarr (vad annars på Olofssons Plåt...).
Bengt Olsson berättade lite om företagets historia, som sträcker sig ca 90 år tillbaka i tiden.

Två nya medlemmar togs in:
Ann-Sofie Bredahl   (fadder: Malin Carnor), klassifikation: Fastighetsmäklare.
Jack Shirley   (fadder: Hans Eric Fahlström), klassifikation: Veterinary Nutraceuticals.
 

Mätta och nöjda gick vi över till Elmelid Musik.
Ägaren Tomas Elmelid berättade, och visade runt i butiken, tillsammans med en kollega.

Programansvarig: Arne Axelsson.

Antal närvarande: 22 personer
(varav 15 medlemmar i Höör, samt
7 gäster: Tord Rixborn, Carin Gustavsson,
Ulla Axelsson, Maj Ahle, Catrin af Malmborg,
Bo Lindgren, Tomas Elmelid)

  

Webb-ansvarig:  www.afmalmborg.se


  4069